Duurzaamheid

Minder en 100% groene stroom

Groener en bewuster

AVROTROS is zich zeer bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die een publieke omroep heeft. Dat gaat verder dan de inhoud van de door AVROTROS geproduceerde content; als omroep moet je laten zien waar je voor staat. Op het gebied van duurzaamheid hebben we in 2019 grote stappen gemaakt.

In 2017 committeerde AVROTROS zich aan de Green Deal Media. Doel van deze Green Deal was een verduurzaming van 70 procent van het energieverbruik te realiseren. In 2018 heeft AVROTROS die ambitie meer dan verwezenlijkt: al binnen een jaar gebruikte de omroep 100 procent groene energie. Deze was in 2019 afkomstig uit 100 procent gecertificeerde zonnestroom. Daarnaast is in 2019 het energiegebruik significant verminderd. AVROTROS heeft in 2019 als totale organisatie elke maand minder energie verbruikt dan in dezelfde maand in 2018. Dit door een continue focus op energiebesparing, bijvoorbeeld door de ingebruikname van nieuwe, energiezuinige printers. Ook op gasverbruik is bespaard, ruim 23.000 m3 over het hele jaar.

Al enkele jaren ligt in de bedrijfsvoering een belangrijke focus op het reduceren van de afvalstroom, hetgeen in 2019 verder is geïntensiveerd door het afval al aan de bron (op de diverse kantoren) te scheiden en het gegarandeerd gescheiden af te voeren. Op alle afdelingen zijn hiertoe medio 2019 bakken geplaatst voor papier, PMD, bio- en restafval. Daarmee zijn ook de vele prullenbakken bij de afzonderlijke bureaublokken, die iedere dag van een nieuwe plastic zak werden voorzien, verleden tijd.

Ter bevordering van duurzaam woon-werkverkeer heeft AVROTROS het eerder van stal gehaalde fietsplan met succes gepromoot. Veel medewerkers hebben gebruikgemaakt van deze mogelijkheid om voordelig een fiets aan te schaffen. Om mensen te stimuleren daadwerkelijk op de fiets naar het werk te komen, komt regelmatig een fietsenmaker langs voor reparaties onder werktijd. Voor 2020 staat een uitbreiding van de oplaadmogelijkheden voor zowel elektrische fietsen als elektrische auto’s op de agenda.

Het maken van programma’s wordt ook steeds verder verduurzaamd. AVROTROS heeft daartoe reeds in 2018 de hulp ingeroepen van een expert op het gebied van duurzaam produceren. Zij heeft meegelopen op de sets van diverse programma’s en is met een lijst van verbeterpunten gekomen. In 2019 zijn de in 2018 opgedane ervaringen en daaruit voortvloeiende tips verder onder de loep genomen en geïmplementeerd. Zo is uitgebreid onderzoek gedaan bij het Prinsengracht Concert met het oog op een significante reductie van CO2-uitstoot bij producties. Ook zijn er gedurende het jaar diverse inspiratiesessies georganiseerd. Deze sessies leverden de redacties concrete tips op voor een duurzamere werkwijze, en handvatten voor het maken van eigen duurzame afwegingen. Dit traject wordt eveneens in 2020 vervolgd.

Via het interne digitale informatiesysteem (intranet) houdt de organisatie alle medewerkers op de hoogte van nieuws en kunnen medewerkers hun ideeën kwijt – al gebeurt dat vooral in de wandelgangen. Deze wandelgangen strekken zich inmiddels uit tot buiten het pand. Zo leidde een gesprek met de coördinator van VondelCS, het media- en cultuurlab van AVROTROS in het Amsterdamse Vondelpark, direct tot maatregelen wat betreft voedselverspilling én tot een plan om een structurele verbinding aan te gaan voor het uitwisselen van duurzame ideeën. Ook andere partijen in de directe omgeving is het niet ontgaan dat AVROTROS duurzaamheid hoog op de agenda heeft staan. Een voorbeeld is het duurzaamheidsplatform Hilversum100, dat bij AVROTROS aanklopte voor een interview over duurzame initiatieven.