Verslag verenigingsraad

Helpen met raad en daad

Klankbord en spreekbuis

De verenigingsraad (VR) is binnen de omroepvereniging AVROTROS het orgaan dat de leden vertegenwoordigt. In het vijfde jaar na de fusie tussen AVRO en TROS is de VR er trots op dat AVROTROS een uitermate hecht en actief orgaan is dat een sterke dwarsdoorsnede van de Nederlandse maatschappij laat zien.

De VR is opgedeeld in vijf Regionale Commissies (Centrum Oost, Centrum West, Noord, Zuid Oost, Zuid West), die elk even sterk vertegenwoordigd zijn. Een doel van de VR is AVROTROS met raad en daad bij te staan. De leden van de VR worden gevoed door geluiden uit de maatschappij, waar ze allen middenin staan, en kunnen een sterke dienstverlenende rol vervullen vanuit de diverse kennis- en expertisevelden waaruit zij zelf afkomstig zijn. De VR is onderverdeeld in commissies die aansluiten op de persoonlijke achtergrond en kennis van de VR-leden. Het betreft hier de Financiële Commissie, Programmacommissie, Verenigingscommissie en Commissie Strategie en Beleid.

Voorzitter van de VR in 2019 was Theo Koning (sinds 1998 lid van de VR-regio Noord en lid van de Financiële Commissie), die deze functie sinds 2018 bekleedt. Door ziekte heeft hij de functie minder actief kunnen invullen, al was hij nog steeds betrokken bij de VR-activiteiten. Hij is bijgestaan door vicevoorzitter Jeroen Wijers (sinds 2014 lid van de VR en sinds 2016 voorzitter van de VR-regio Centrum Oost). Het aantal leden van de VR is op dit moment 43. In 2020 worden verkiezingen gehouden die ertoe moeten leiden dat op 1 januari 2021 voor het eerst nieuwe leden toetreden tot de VR. Na de verkiezingen zullen 25 VR-leden hun positie behouden, de anderen worden vervangen door nieuwgekozen leden. Tevens zal het aantal VR-leden daarbij met nieuwgekozen leden worden aangevuld tot 50.