Verslag Ondernemingsraad

Betrokken bij de toekomst

Meedenken en meepraten

AVROTROS beschikt over een actieve Ondernemingsraad (OR), die uit negen leden bestaat. De OR behartigt de belangen van het personeel binnen AVROTROS en heeft (pro-)actief contact met de directie over beslissingen en beleid.

In 2019 heeft de OR slechts een klein aantal instemmings- en of adviesaanvragen behandeld. In de Media Gedragscode/Compliance Charter zijn op aanraden van de OR wijzigingen aangebracht op het gebied van observatiecamera’s en het gebruik van communicatie- en computerapparatuur. De OR heeft positief geadviseerd over het profiel voor de aanstelling van drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Tevens is er positief advies uitgebracht over de introductie van G Suite ter vervanging van het Office-pakket.

Op Radio 1 is in 2019 Radar Radio op zaterdag opgeheven en Radio EenVandaag op werkdagen van 14.00 uur naar 13.00 uur verplaatst. Daarvoor in de plaats is het nieuwe programma Stax & Toine gekomen. Hierdoor moesten er twee nieuwe redacties worden samengesteld. De OR heeft gevolgd hoe deze samenstelling tot stand is gekomen en heeft aangedrongen op een helder formatieplan voor deze twee radioredacties.

Na de introductie van het redactiesysteem iNOS bij EenVandaag is de redactie als gevolg van de nieuwe werkwijze en de extra focus op online-contentdistributie meer story-based en crossmediaal gaan werken. Ook hier heeft de OR aangedrongen op een helder formatieplan als ijkpunt voor toekomstige ontwikkelingen.

Eind 2019 zijn de onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers vastgelopen. De OR heeft een positief advies uitgebracht aan de bonden over het op dat moment voorliggende onderhandelingsresultaat, maar helaas was dit resultaat niet voldoende voor een overeenkomst tussen werkgevers en vakbonden. Van diverse kanten zijn de onderhandelende partijen aangespoord om de gesprekken in 2020 snel te heropenen.