Governance

Onafhankelijk en toegankelijk

Samen werken aan de toekomst

Doelstelling en kernactiviteiten

Het op landelijk niveau verzorgen van media-aanbod, ter uitvoering van de publieke media-opdracht als bedoeld in de Mediawet 2008, is het doel van omroepvereniging AVROTROS. Dit inclusief de verrichting van alle activiteiten die daarvoor nodig zijn, inclusief het verrichten van nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten. Dit doen wij door een gevarieerd media-aanbod te verzorgen voor een zo groot mogelijk publiek, waarbij niemand wordt uitgesloten.

De eisen van art. 2.1-2 van de Mediawet 2008 (onafhankelijk, toegankelijk, hoogstaande kwaliteit en variatie) komen tot uitdrukking in inhoud, stijl en vorm van het media-aanbod van AVROTROS, dat volledig aan de eisen voldoet en daardoor een relevant bereik in zowel de breedte als in specifieke doelgroepen behaalt.

Bestuursstructuur

De governance van AVROTROS is gebaseerd op de uitgangspunten van het verenigingsrecht (Burgerlijk Wetboek 2 Titel 2 inzake verenigingen) en de Richtlijn Goed Bestuur en Integriteit van de publieke omroep (hoofdstuk 1).

AVROTROS is een vereniging en heeft drie organen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de governance: Directie, Raad van Toezicht en Verenigingsraad. De Statutaire Directie is belast met het besturen van de Vereniging, waaronder het dagelijkse leidinggeven aan het Omroepbedrijf dat deel uitmaakt van de Vereniging, binnen de kaders zoals die in Hoofdstuk 4 van de Statuten zijn vastgesteld.