Hier staan we voor

Vijf idealen

Relevant voor iedereen

Als onafhankelijke en maatschappelijk betrokken omroep heeft AVROTROS de ambitie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een leefbare samenleving. Dit doet de omroepvereniging middels toegankelijke, kwalitatieve en innovatieve programma’s. Het bereiken van een zo groot mogelijk publiek is daarbij altijd leidend, omdat AVROTROS de kernwaarden onafhankelijkheid, positiviteit en verbinding zo breed mogelijk wil uitdragen.

Omroepvereniging AVROTROS gelooft dat een sterke, onafhankelijke publieke omroep een belangrijke rol speelt in de Nederlandse samenleving. Vanuit die onafhankelijke en maatschappelijk betrokken rol heeft AVROTROS het doel om met haar programma’s voor iedereen relevant te zijn. Daarom informeren, inspireren en vermaken wij met een media-aanbod dat breed toegankelijk is. Vanuit die toegankelijkheidsgedachte wil AVROTROS op ieder mogelijk mediaplatform aanwezig zijn. Via deze crossmediale benadering is AVROTROS dagelijks bezig om diverse idealen te realiseren:

AVROTROS…

  • bouwt aan sociale cohesie
  • draagt bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving
  • stimuleert kunstzinnige en culturele ontwikkeling
  • draagt bij aan goede informatievoorziening
  • is een thuishaven voor jeugd