Plek in de maatschappij

Bruggen bouwen

Iedereen telt mee

Omroepvereniging AVROTROS gelooft dat een sterke, onafhankelijke publieke omroep een belangrijke rol speelt in de samenleving. De belangrijkste taak van de omroepvereniging binnen de Publieke Omroep is om een breed en voor iedereen toegankelijk media-aanbod te verzorgen. AVROTROS doet er alles aan om met haar programma’s de volledige breedte van de maatschappij te bedienen. Door dat goed te doen, zal de omroepvereniging haar maatschappelijke waarde in de komende jaren alleen maar vergroten.

Zodoende houdt AVROTROS actief de vinger aan de pols bij wat er leeft in de maatschappij. Waar komen de polarisatie en verharding in de maatschappij vandaan? Waar ligt de kern van een gevoel van onbehagen onder de bevolking? Wat zijn de zorgen die mensen hebben? Met als uiteindelijk doel het brengen van verbinding. Waar is de sociale cohesie te bereiken die ervoor zorgt dat mensen elkaar vinden in plaats van wegduwen? Hoe zorg je ervoor dat iedereen meedoet in de maatschappij? Hoe bereik je als omroepvereniging dat ‘high brow’- en ‘low brow’-culturen door elkaar heen kunnen bestaan en elkaar zelfs kunnen versterken? AVROTROS wil bruggen bouwen, mensen uit allerlei lagen van de bevolking bij elkaar brengen, met een focus op wat hen verbindt. Met dat doel onderhoudt AVROTROS veel contacten met maatschappelijke, culturele en educatieve instellingen, die dikwijls een actieve inbreng hebben in de diverse media-uitingen van AVROTROS, of dat nu op radio of televisie is, dan wel online of in print.

Met zo’n 400.000 leden is AVROTROS nog altijd een van de grootste omroepverenigingen in Nederland, een achterban die vanwege de omvang uniek te noemen is ten opzichte van andere verenigingen of politieke partijen. Intern heeft AVROTROS drie organen: het Bestuur (de directie van het omroepbedrijf), de Raad van Toezicht en de Verenigingsraad. AVROTROS produceert de meeste programma’s in eigen huis. Daarnaast worden veel programma’s gemaakt in samenwerking met externe producenten. In alle gevallen worden veel deelwerkzaamheden uitgevoerd door kleine creatieve bedrijven en freelancers.